„Ab ovo”, tojáson kezdték lakomájukat a rómaiak; és „ab ovo”, tojásból: Léda és Zeusz hattyúnászának gyümölcsébôl kelt ki a szép Heléna s vele a trójai háború (de költô ne kezdje ilyen messzirôl a történetét, tanácsolja Horatius). Sôt, az egyik görög mítosz szerint a Széltôl megtermékenyült Ôs-Éj ezüst tojásából támadt Erósz, a szerelem istene s az egész világ. Sok más teremtésmítoszban is szerepel az ôstojás, idézzünk legalább egyet, az ôsi finnugor elképzelést a Kalevalából (Vikár Béla fordításában):

„Tört tojásnak alsó fele
Válik alsó földfenékké,
Tört tojásnak felsô fele
A felettünk való éggé,
Sárgájának felsô fele
Fényes nappá fenn az égen,
Fehérjének felsô fele
A halovány holddá lészen;
Tojáson mi tarka rész volt,
Égen csillag lesz belôle,
Tojáson mi feketés volt,
Lesz belôle ég felhôje.”