Nem az a nagy bun, amit elkövetünk

– hiszen a bun erôs, az ember esendô –,
hanem az, hogy bármikor jóvátehetnénk,
de nem tesszük.

Martin Buber után,
de nem nagyon